Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Nhà quản lý thoáng'

Chương 14 – Đi sâu hơn nữa vào ước nguyện của bạn

Nhà quản lý thoáng nên phải đi sâu hơn, cần tìm xem có điều gì nằm ẩn dưới nguyện vọng của người cùng làm với mình, để bạn biết nhiều hơn về cách có thể giúp đỡ họ nhìn thấy nguồn gốc của ước vọng ấy nữa.

Muốn tức là không có, khác nào đắm mình trong một hy vọng pha lẫn sợ sệt. Bằng cách khơi gợi của bạn, họ có thể định hình lại cách tiếp cận với thứ mà họ mong muốn. Bạn sẽ giúp họ “nội hóa” và hiện thực hóa mục đích của chính họ theo từng việc mà họ đóng góp.

Bạn có thể cho họ thấy rằng, làm thế nào để sống một cuộc đời họ hằng mơ ước ngay từ giờ với sự giúp đỡ hết mình của bạn.

Ấp ủ mục đích trở thành người giàu có, thì giờ đây, họ phải ấp ủ ý định sẽ trở thành người giỏi giang như thế nào.

Ước muốn trở thành người nổi tiếng, thì giờ đây, họ phải tạo ước muốn sự khác biệt để khiến cho mọi người chú ý đến ra sao.

Thực hiện ước mơ, tức thực sự sống với ý định, ước nguyện từ ngày hôm nay, bằng cách đem nó cho đi.