Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Nhà quản lý thoáng'

Chương 13 – Nhạy bén với toàn bộ hệ thống

Nhà quản lý cũ làm việc với một lượng hữu hạn sức mạnh và thông tin. Còn nhà quản lý thoáng thì làm việc với sức tưởng tượng vô hạn. Bản thân của cải thì đi theo lối tiến hóa và giãn nở cực thoáng: một hạt cát vô giá trị ngày nào, giờ đây đang trở thành những con chip máy tính vô cùng giá trị. Vậy, với óc tưởng tượng, các nguồn tài nguyên là vô hạn.

Bạn không thể nghĩ và tìm ra được một thứ gì đó hoàn toàn do tự tay mình làm ra, nghĩa là chúng ta sống với sự giúp đỡ của mọi người trong xã hội.

Ta phải nhận thức được rằng, người mà ta giúp chưa chắc sẽ là người mà ta nhận được sự đền đáp, mà ta có thể nhận từ một người nào đó có dư khả năng để cho ta. Thành ra, cái vòng cuộc sống không phải chỉ là giữa ta với một người nào khác, mà nó là giữa ta với mọi người, ta với tất cả.

Cảm nhận được sự liên kết đó, những thứ bạn cho đi cứ thế mà chạy vòng quanh, vòng quanh rồi lại trở về với bạn. Kể cả việc gây thiệt hại cho toàn cục, như tàn phá môi trường chẳng hạn, không có lối nào thoát khỏi thiên la địa võng của cuộc sống, cả bạn và toàn xã hội phải gánh chịu hậu quả.

Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì mà không ảnh hưởng đến người khác. Không có cách nào tách rời khỏi mối liên kết của tất cả sự sống và vũ trụ. Bạn không thể phá vỡ hệ thống đó được. Nó tồn tại vượt lên và ngoài tin tưởng với tín điều. Bạn không cần cố gắng tin vào nó; cũng giống như bạn không cần phải tin vào điện, vì bạn thừa biết nó mạnh thế nào rồi. Nguyên tắc đóng góp không ngừng cũng thế, bạn phải biết là nó rất hiệu quả. Bạn có thể cứ tiếp tục đóng góp cho lợi ích cao cả của tổ chức và giữ cho sự nghiệp của mình đi tới.