Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Nhà quản lý thoáng'

Chương 10 – Trở nên dễ gần

Nhà quản lý chi li kiểu cũ phải núp sau lớp ngụy trang được dựng lên bằng hàng lô vấn đề không lời giải của cuộc đời, những ý nghĩ ngoại phạm, họ tự biến mình thành khó đến được với chính sự tự do ta mong mỏi, khó gần với chính mình.

Vậy thì, giờ đây, bạn phải quay đầu lại, hãy dọn sạch đầu óc của mình, tước bỏ những ý nghĩ ngoại lai, đứng trong tư thế tự do để nhận biết cái tốt đẹp nhất của mình để phát hiện xem mình là ai, có thể thực sự làm được gì cho đời.

Galileo đã nói: “Ta không thể dạy ai bất cứ thứ gì, ta chỉ có thể giúp họ tìm ra chính họ mà thôi”. Câu nói của Galileo chính là trái tim và linh hồn của nhà quản lý thoáng.

Trong sự tự do, bạn có thể lắng nghe trực cảm của mình, tiếp cận những ý tưởng bên trong mình, tiếp cận được nội nhãn, nguồn cảm hứng. Nghĩa là bạn đã trở nên dễ gần với chính mình hơn.

Khi bạn sống với một cuộc sống “thoáng”, thế giới bên ngoài sẽ đáp lại khác đi, bởi lẽ bạn đã cởi mở hơn trước cơ hội, trước mọi người. Bạn chấp nhận con người thật của người ta mà không phán xét những yếu kém và rắc rối của họ. Điều đó chính là bạn đã cho phép thành công đến thay vì bắt nó xảy ra.