Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Nhà quản lý thoáng'

Chương 1 – Lấy lại uy quyền

Nhà quản lý điều hành kiểu cũ có cung cách quan hệ chặt: chi li, phê bình, phán xét, sẽ khơi dậy sự thủ thế, thu mình của nhân viên. Họ cứ phải ép nhân viên làm những việc mà người ta không muốn, tức là biến nhân viên thành ai đó khác hẳn. Khi bực tức nhân viên tức là đã đánh mất uy quyền của mình, và đó là nguyên nhân của stress; sự hài hòa không giữ được, hiệu quả thấp.

Nhà quản lý thoáng là người cởi mở, biết tha thứ, bỏ qua, cho trôi tuột đi, không vướng mắc đối với những yếu kém của người khác. Khuyến khích và tìm ra sức mạnh của nhân viên, tạo điều kiện cho sức mạnh ấy trỗi dậy. Không ngừng tìm cách “cài khớp” tài năng của họ với công việc được giao. Có thể có những nhân viên không tìm được việc nào phù hợp, khi đó bạn sẽ hiểu ra họ không thích hợp với đội ngũ của mình.

Bạn phải thay đổi tư duy. Khi mắc sai lầm, ta có thể là cho nó biến đi, ta có thể vô hiệu hóa nó, hãy xếp nó lại mà đi sang lối khác. Nếu muốn có sức mạnh thật sự thì bạn phải biết bỏ qua. Như Chopra nói: “…mỗi sự kiện trong cuộc đời có thể có hai nguyên cớ: hoặc những gì xảy ra là tích cực, hoặc nó đem lại cho ta điều gì đó cần học hỏi nhằm tạo ra thứ gì đó tích cực”. Làm được như vậy, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ phi thường. Nhân viên của bạn tiếp nhận được sức mạnh và sự bình tĩnh từ cấp trên của mình, họ ấm lòng, tinh thần làm việc được gợi hứng để xuất hiện thay vì cố buộc phải xuất hiện.