Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Miễn phí - Tương lai của một cuộc cách mạng'

'Thông tin muốn trở thành miễn phí'

Lịch sử một tuyên ngôn của thời đại số Steven Levy liệt kê bảy “triết lý của hacker”:

1. Việc tiếp cận với máy tính - và mọi thứ có thể dạy bạn chút gì đó về cách thức vận hành của thế giới - là không hạn chế và toàn diện.

2. Luôn luôn tuân theo niềm thôi thúc tự mình làm lấy!

3. Mọi thông tin cần được tự do.

4. Nghi ngờ quyền lực - cổ vũ cho phân quyền.

5. Đánh giá một hacker dựa trên khả năng thâm nhập như bằng cấp, tuổi tác, chủng tộc hoặc địa vị.

6. Chúng ta có thể tạo ra nghệ thuật và cái đẹp từ một chiếc máy tính.

7. Máy tính có thể làm cuộc đời ta tốt đẹp hơn.