Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Lãnh đạo đích thực'

Về tác giả

Bill George là CEO của Medtronic từ 1991 đến 2001; Chủ tịch HĐQT Medtronic từ 1996 đến 2002. Hiện ông giảng dạy về thuật lãnh đạo và kiểm soát quản trị tại Trường IMD (Lausanne, Thụy Sĩ) và Trường Quản lý thuộc Đại học Yale.

Ông cũng tham gia HĐQT các tập đoàn như Goldman Sachs, Novartis và Target Corporation.

Bill George từng được Học viện Quản trị (Academy of Management) vinh danh là “Nhà điều hành của năm – 2011”; Hiệp hội quốc gia các thành viên HĐQT doanh nghiệp (National Association of Corporate Directors) bình chọn là “Thành viên HĐQT của năm – 2001 – 2002”.

Hiện Bill George tập trung nghiên cứu các lĩnh vực thuật lãnh đạo, kiểm soát quản trị công ty, đồng thời tham gia đào tạo thế hệ lãnh đạo tiếp theo.