Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Câu hỏi cốt tử'

Về tác giả

Fred Reichheld đạt bằng B.A của Harvard College (1974), MBA của Harvard Business School (1978), từng là Giám đốc Bain & Company, tác giả kiêm nhà diễn thuyết, chiến lược gia nỏi tiếng chuyên về lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là về lòng trung thành. Ông có nhiều tác phẩm bestselling như The Loyalty Effect (1996), Loyalty Rules (2001) do Harvard Business School Press xuất bản. Ông cũng là tác giả của nhiều bài báo đăng trên các tạp chí kinh doanh, như Harvard Business Review.