Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Cách người phụ nữ xuất chúng lãnh đạo'

Về tác giả

Joanna Barsh gia nhập McKinsey & Company vào năm 1981 như một cộng sự dày dạn kinh nghiệm. Song song với công việc tư vấn, bà là người đi đầu trong Dự án Lãnh đạo cân bằng và tạo ra hơn 125 băng ghi hình các cuộc phỏng vấn đầy đủ chi tiết với những phụ nữ lãnh đạo trên toàn thế giới.

Joanna tâm huyết về rất nhiều thứ, nhưng việc đẩy mạnh tốc độ phát triển phụ nữ lãnh đạo là điều mà bà ưu tiên dồn công sức nhiều nhất. Bà còn là Ủy viên Hội đồng Phụ nữ tại thành phố New York.

Susie Cranston là cố vấn doanh nghiệp tại văn phòng McKinsey & Company đặt tại San Francisco. Là thành viên của Dự án Lãnh đạo cân bằng tại McKinsey, Susie dẫn dắt một nhóm nghiên cứu về mô hình lãnh đạo này.

Bà có bằng cử nhân và thạc sĩ kinh doanh của Đại học Standford.