Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Bí mật phía sau điện toán đám mây'

Phần kết

Bài học 111: Làm cho tất cả mọi người đều thành công

Tương lai không đơn giản là làm tốt hơn những gì đã có, mà là sự dũng cảm đủ để tạo ra sự thay đổi lớn và đột phá.

Mới ngày nào chúng tôi còn phải giảng giải cho thị trưởng về mô hình “không phần mềm”. Giờ đây, cả một ngành điện toán đám mây đã lớn mạnh và thay đổi mọi thứ.

Hãy suy nghĩ và làm việc theo Einstein: Trong rắc rối ta tìm ra cái đơn giản. Từ bất hòa tìm ra sự hòa hợp. Trong khó khăn nhìn ra cơ hội lớn.

Trần Phú An tóm tắt