Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Đời ngắn đừng ngủ dài'

Yêu quý xung đột

Mọi người đều tránh xa xung đột. Nó khiến ta cảm thấy tồi tệ nên ta tránh né. Và hy vọng bằng cách nào đó xung đột tự hoá giải. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.

Mọi xung đột đều ẩn chứa cơ hội học hỏi một bài học quý giá, và cơ hội phát triển bản thân (về hiểu biết, nhận thức, quan điểm).

Vậy đừng trốn chạy xung đột. Đừng chỉ gửi email khi biết mình cần mặt đối mặt để nói rõ sự thật. Vai trò lãnh đạo cũng bao hàm cả sự quân bình giữa lòng trắc ẩn với sự can đảm.