Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Đời ngắn đừng ngủ dài'

Vai trò lãnh đạo

Ai cũng có thể biểu lộ khả năng lãnh đạo, nhưng như thế không có nghĩa là ai cũng lãnh đạo công ty.

Tôi thấy rằng những công ty giỏi nhất trên hành tinh này có cùng một yếu tố: Họ phát triển người có vai trò lãnh đạo khắp công ty nhanh hơn đối thủ của họ. Điều ấy là ưu tiên hàng đầu.

Hãy biết vai trò của mình. Mọi người cần có thái độ của nhà lãnh đạo – dù họ làm gì chăng nữa. Nghĩa là mọi người cần nhận lãnh trách nhiệm để đạt kết quả cao nhất.

Mỗi ngày cuộc đời gửi đến bạn cơ hội học hỏi, phát triển và bước gần đến chân thiện mỹ. Đừng bỏ lỡ. Đừng lựa chọn sự hối tiếc.

Một trong những cách nhanh nhất để tìm ra giải pháp cho một vấn đề hay một thách thức đang đối mặt là hỏi đúng câu hỏi. Câu hỏi đúng chắc chắn sẽ hướng đến câu trả lời chính xác.

Trong công việc, những người nổi bật thường rất giỏi đưa ra các câu hỏi đúng. Chúng giúp họ tăng tốc đến nơi cần đến.

Trong cuộc đời, tự hỏi những câu đúng đắn sẽ cho phép bạn tiếp cận nhiều triển vọng hoàn toàn mới.

Sau đây là 6 câu hỏi tôi muốn chia sẻ với những người đang tìm kiếm vai trò lãnh đạo:

Điều gì – nếu thực hiện – sẽ ảnh hưởng sâu xa đến cách tôi làm việc (và cách tôi sống)?

Điều gì cần xảy ra trong khoảng thời gian bây giờ và cuối ngày thứ 90 để tôi cảm thấy ba tháng đó là tốt nhất cho công việc và cuộc sống cá nhân?

Tôi cần biểu lộ lòng trân trọng với những ai?

Tôi muốn phát huy điều gì trong sự nghiệp và trong đời sống cá nhân?

Tôi sẽ cảm thấy biết ơn điều gì mà hiện nay tôi chưa cảm thấy?

Tôi muốn người ta sẽ nhớ đến tôi về điều gì khi tôi nghỉ hưu?