Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Đời ngắn đừng ngủ dài'

Nhãn hiệu nổi tiếng

Bạn là một nhãn hiệu. Dù bạn nghĩ gì đi nữa, khi người ta nghe tên bạn, họ liên tưởng ngay tới điều gì đó. Vậy nên tôi đề nghị bạn hãy biết quản lý nhãn hiệu ấy thật tốt.

Hãy thực hiện những bước cần thiết để trở thành một trong những nhãn hiệu được ưa chuộng. Một nhãn hiệu liên tưởng đến sự “mới mẻ”, “gắn bó”, “độc đáo”, “cách mạng”.

Làm thế nào để vượt trội trong việc bạn làm, với con người của bạn, để mọi người đều thích bạn? Hãy suy ngẫm về nó. Hãy hành động dựa trên nó.