Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Đời ngắn đừng ngủ dài'

Đừng cố quá sức

Tôi khám phá rằng việc để cuộc đời dẫn dắt là điều rất quan trọng (một bài học không hề dễ dàng và chính tôi vẫn đang học).

Nếu đã cố làm mọi thứ nhưng sự việc vẫn không như kết quả bạn mong muốn, đừng cố quá sức. Nghỉ ngơi đi. Có thể mọi chuyện không hề sai. Có thể chưa đến lúc. Có thể cánh cửa này đóng lại nhưng cánh cửa khác đang mở ra. Hãy làm hết sức – rồi để cuộc đời làm phần còn lại.

Để vượt trội, bạn nhất thiết phải trở thành người đổi mới xuất sắc. Không ngừng khiến cho sự việc ngày càng tốt hơn và say mê khám phá nhiều cách thức mới để tăng thêm giá trị, khôn ngoan hơn, nhanh hơn.