Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Đời ngắn đừng ngủ dài'

Công ty khôn ngoan biết tranh thủ cảm xúc

Phần cốt yếu của cạnh tranh đâu phải là “giành phần trong chiếc bánh”. Cạnh tranh là để giành trái tim của khách hàng.

Người ta mua sắm theo cảm xúc. Tôi uống cà phê Colombia. Tại sao? Vì nó có mùi vị tuyệt vời, và tôi cảm thấy vui. Tôi tìm mua sản phẩm của những công ty có nhận thức xã hội cao. Tại sao? Vì tôi cảm thấy mình cũng đóng góp một phần vào đó.

Nhắm đến lý trí của khách hàng thì sản phẩm hay dịch vụ của bạn chỉ là một mặt hàng, họ sẽ từ bỏ bạn khi đối thủ cạnh tranh chào mời giá rẻ hơn. Nhưng kết nối được đến trái tim của họ, bạn sẽ giữ họ lâu dài.

Những công ty vượt trội không có những khách hàng thích họ, mà là những khách hàng yêu họ. Và điều đó giúp họ trường tồn.