Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách '30 giây ma thuật trong diễn thuyết'

Quy tắc ý nghĩ đầu tiên

Quy tắc này cho biết “Khi nghe một câu hỏi, hãy bắt đầu trả lời dựa vào những ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn”. Nếu bạn chờ lâu hơn, bạn sẽ kích hoạt độc thoại nội tâm của mình, kiểu như: “Mình không thể nào nghĩ ra một câu trả lời tốt nhất. Ý tưởng này không hoàn hảo. Ôi thời gian trôi qua nhanh quá mà mình vẫn không biết phải nói gì…”.

Bằng cách trả lời dựa trên những ý nghĩ đầu tiên, bạn sẽ chặn được dòng tư duy ý thức và kích hoạt cỗ máy tiềm thức sản xuất ý tưởng siêu nhanh.

Trước khi bắt đầu nói, bạn không nhất thiết phải hình thành toàn bộ câu trả lời. Điều duy nhất bạn cần là một điểm khởi đầu. Hãy trả lời bằng ý nghĩ đầu tiên và nếu bạn có một ý tưởng hay sau đó, việc chuyển hướng theo mạch trả lời là luôn luôn khả thi.