Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt nền kinh tế Mỹ

Còn vấn đề năng lượng

Nền kinh tế Mỹ tiêu thụ rất nhiều năng lượng – 99,89 triệu tỷ Btu (đơn vị nhiệt lượng Anh) trong năm 2005. Gần như tất cả năng lượng được sản xuất tại Mỹ đã được tiêu thụ hết, ngoài ra, nước Mỹ còn nhập khẩu rất nhiều năng lượng.

“Khí đốt tự nhiên – than đá, dầu mỏ và khí gas thiên nhiên - hiện đang cung cấp hơn 85% năng lượng được tiêu thụ tại Mỹ - có nghĩa là gần 2/3 lượng điện của chúng ta và gần như toàn bộ xăng dầu dùng trong vận tải”, theo báo cáo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Bộ Năng lượng cũng dự báo rằng sự phụ thuộc của nền kinh tế Mỹ vào khí đốt sẽ còn có xu hướng gia tăng trong nhiều thập kỷ tới: “ngay cả khi chúng ta xây dựng, triển khai và phát triển công nghệ tái tạo và công nghệ nguyên tử”.

Dưới 8% nguồn cung cấp năng lượng cho nước Mỹ là từ năng lượng nguyên tử và dưới 6% là từ công nghệ tái tạo, chủ yếu là từ thủy điện và khí vi sinh.

Hiện nay giá năng lượng trên thế giới đang tăng cao do nhu cầu tăng lên, đặc biệt là ở các nền kinh tế tăng trưởng mạnh như Trung Quốc và Ấn Độ. Đồng thời, các nguồn cung cấp năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, lại đang bị cắt giảm dưới sự kiểm soát của các công ty quốc doanh nằm bên ngoài những nền kinh tế lớn.

Gần một phần ba nguồn cung năng lượng của Mỹ được nhập khẩu, trong đó, gần 2/3 là dầu mỏ. Trong năm 2006, nền kinh tế Mỹ đã tiêu thụ trung bình 20,6 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm gần ¼ lượng cung trên toàn thế giới. Sự phụ thuộc của nước Mỹ vào dầu mỏ từ bên ngoài đã trở thành một vấn đề chính trị vô cùng quan trọng.

“Chỉ cần có những biến động nhỏ trong lượng cung dầu, hay thậm chí chỉ cần lượng cung dầu thế giới bị ngắt quãng trong giây lát cũng có thể là nguyên nhân gây ra những khó khăn về mặt kinh tế cho hàng chục triệu người Mỹ”, theo báo cáo từ Hội đồng Lãnh đạo An ninh Năng lượng.

 

Tiêu thụ điện vào năm 2006 (tỷ kw/giờ)
Phản ánh quy mô của nền kinh tế, hai quốc gia tiêu thụ điện nhiều nhất trên thế giới là Mỹ (thứ nhất) và Trung Quốc (thứ hai)

Tiết kiệm năng lượng bằng cách tăng hiệu suất và phát triển các nguồn cung năng lượng khác ngoài dầu mỏ là mục tiêu chính sách của nước Mỹ, nhưng việc đạt được một sự đồng thuận chính trị để đạt được những mục tiêu này mới là vấn đề khó giải quyết.

Hiện nay, kinh tế Mỹ đã bắt đầu đạt được tính hiệu suất trong sử dụng năng lượng. Hiện kinh tế Mỹ chỉ sử dụng một nửa lượng dầu mỏ để sản xuất ra một đô-la GDP (có tính đến lạm phát) so với lượng dầu mỏ nước Mỹ phải tiêu thụ để sản xuất ra một đô-la GDP vào những năm 1970 – giai đoạn khủng hoảng dầu mỏ. Lý do là gì? Là do nước Mỹ đã mở rộng các khu vực kinh tế ít phụ thuộc vào dầu mỏ, tăng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đối với ôtô và giảm hẳn việc sử dụng dầu mỏ thay thế cho điện năng.

Tuy vậy, vào năm 2004, tính hiệu suất trong sử dụng năng lượng của Mỹ vẫn chưa bằng các nền kinh tế lớn khác, trừ Trung Quốc.

Bộ luật năng lượng năm 2005 được Quốc hội thông qua đã đưa ra nhiều sáng kiến khác. Ví dụ như hình thức bảo đảm tiền vay, giảm thuế, trợ cấp cho các ngành công nghiệp năng lượng (bao gồm cả năng lượng nguyên tử, khí vi sinh như ethanol và khai thác dầu mỏ). Khai thác than đá sạch cũng là một mục tiêu quan trọng, vì nước Mỹ có nguồn cung cấp than rất lớn. Bộ Luật này cũng đã đưa ra mức giảm thuế hạn chế cho các cải tiến hiệu suất sử dụng năng lượng và cho việc mua các phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng.

Vì những lý do kinh tế và môi trường, chính quyền các bang, đặc biệt là California, còn đi xa hơn chính quyền liên bang trong mục tiêu tăng các chuẩn mực về hiệu suất sử dụng năng lượng trong các công ty, tại gia đình và đối với các phương tiện giao thông.

Cho đến nay, chính quyền liên bang, chính quyền các bang và chính quyền địa phương vẫn đang tìm mọi cách để đảm bảo an toàn năng lượng cho nền kinh tế.

Đầu tư nước ngoài có đặt ra thách thức đối với nền kinh tế Mỹ hay không?