Sách » Thể loại khác » Tóm lược bầu cử ở Mỹ

Giới thiệu

Bầu cử tự do và công bằng là yếu tố quyết định của bất cứ nền dân chủ nào, đồng thời là yếu tố cơ bản để thực hiện việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Việc cử tri bầu chọn các đại diện tức là bầu lên các nhà lãnh đạo, những người sẽ định hình tương lai xã hội của họ. Đó là lý do tại sao bầu cử lại trao quyền năng cho người dân thường: bầu cử cho phép họ tác động tới các chính sách của chính phủ trong tương lai, và từ đó tác động tới tương lai của chính họ.

Mỹ là một nền dân chủ đại diện kể từ khi Hiến pháp được thông qua năm 1787, mặc dù truyền thống bầu cử đã có từ thời kỳ thuộc địa và bắt nguồn từ lịch sử nước Anh. Cuốn sách này bàn về bản chất của tiến trình bầu cử Mỹ đương đại và cách thức vận hành của các cuộc bầu cử ở cấp liên bang, bang và địa phương. Mặc dù rất phức tạp và đôi khi còn khó hiểu, song tiến trình bầu cử đã phát triển để đảm bảo mọi nam giới và phụ nữ là công dân Mỹ, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.