Sách » Kinh Doanh » Tinh thần doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ

Giới thiệu

Những doanh nghiệp nhỏ thành công có vai trò thiết yếu đối với việc duy trì sự năng động trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Những con số nêu ra dưới đây tự nó đã nói lên tất cả:

  • 99% doanh nghiệp Hoa Kỳ có quy mô nhỏ;
  • Các doanh nghiệp nhỏ tạo ra khoảng 75% công ăn việc làm mới trong nền kinh tế Hoa Kỳ mỗi năm;
  • Các doanh nghiệp nhỏ chiếm 99,7% lực lượng sử dụng lao động;
  • Các doanh nghiệp nhỏ chiếm 50,1% lực lượng lao động tư nhân;
  • Các doanh nghiệp nhỏ chiếm 40,9% doanh số bán hàng của khu vực tư nhân ở Hoa Kỳ.

Chính sự sáng tạo, đổi mới, tự chủ và lòng quyết tâm của các chủ doanh nghiệp nhỏ đã giúp họ chiếm vị trí chủ đạo trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp nhỏ cho phép ngày càng mở rộng sự tham gia của nhiều giới trong xã hội, tạo công ăn việc làm, phi tập trung quyền lực kinh tế và giúp người dân có cơ hội trong tương lai. Sở hữu một doanh nghiệp nhỏ tuy vất vả nhưng không phải không có thành quả. Sở hữu doanh nghiệp sẽ thúc đẩy quyền tự do cá nhân và đem lại nhiều quyền hạn cho mỗi cá nhân. Điều đóNó còn củng cố và duy trì sự ổn định chính trị và xã hội, thúc đẩy sự đổi mới, tăng năng suất lao động, và do đó tạo thêm nhiều của cải cho địa phương và thậm chí cả quốc gia nữa.

Tuy nhiên, bản thân các doanh nghiệp nhỏ không thể thực hiện được điều đó. Chính phủ Hoa Kỳ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nhân. Hoa Kỳ thực hiện chính sách giảm thiểu rào cản pháp lý, loại bỏ tệ quan liêu nhằm xây dựng một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và giúp duy trì sự hoạt động của các cửa hàng tạp hóa và những cửa hàng bán lẻ ở các địa phương. Nếu không có sự quan tâm đúng mực, các chính sách của cChính phủ có thể bóp nghẹt sự phát triển của khu vực doanh nghiệp nhỏ trong bất kỳ nền kinh tế nào.

Nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho sự hưng thịnh của các doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ, Tổng thống George W. Bush đã cùng với khu vực tư nhân, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức cộng đồng và tín ngưỡng tập trung nguồn lực, tài năng và chuyên môn để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp, nhất là ở những khu vực còn thiếu sự quan tâm. Các tổ chức nêu trên cùng nhau hợp tác đào tạo những người Mỹ có quan tâm về tinh thần kinh doanh. Họ tổ chức các lớp học về cách tuyển dụng, đàm phán ký kết hợp đồng và tiếp thị sản phẩm.

Đầu tư của Chính phủ cho các doanh nghiệp nhỏ không chỉ đem lại lợi ích cho chính các doanh nghiệp này mà còn làm lợi cho cả nền kinh tế và xã hội chúng ta nói chung. Một doanh nghiệp nhỏ hoạt động tốt sẽ tạo công ăn việc làm cho cộng đồng và giúp cả người sử dụng lao động và người lao động có cơ hội được hưởng những thành quả trong cộng đồng. Trong thời kỳ khó khăn, chính những cửa hàng tạp hóa lại giúp chúng ta vươn tới thời kỳ tươi sáng hơn. Chính phủ phải có trách nhiệm đảm bảo các chính sách của mình tạo điều kiện thuận lợi – chứ không phải là rào cản – cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nhỏ hưng thịnh và khuyến khích người dân làm chủ doanh nghiệp nhỏ.