Sách » Thể loại khác » Tìm hiểu về loài chuột

Trí thông minh của loài chuột

Bạn có nghĩ rằng đến một ngày nào đó, loài chuột sẽ thống trị hành tinh chúng ta không? Tớ thì tớ cho là có đấy! Vì cứ như câu chuyện sau đây mà suy ra thì loài chuột đúng là rất thông minh, tính toán xuất thần và đặc biệt là chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể loại bỏ kẻ thù của mình một cách ngoạn mục.

Trên cành cây có một chú chim, chú nhìn xuống dòng sông có rất nhiều cá đang bơi lội và nghĩ: “Nếu mình sà xuống và túm lấy một con cá, mình sẽ có thức ăn”.


Dưới dòng sông, một chú cá nhìn lên cành cây và nghĩ: “Nếu lão chim kia sà xuống, hắn sẽ bị tập đoàn cá nhà mình dìm chết. Và thế là mình sẽ không chỉ có thức ăn mà còn bay được như chim cũng nên”.


Ở trên bờ, một chú gấu nhìn lên cành cây rồi nhìn xuống dòng sông và nghĩ: “Nếu chú chim kia sà xuống, nó sẽ bị đàn cá dìm chết, lũ cá ăn thịt và bay lên được như chim. Lúc đó mình sẽ tóm chúng làm thức ăn”.


Trong bụi rậm, một chàng thợ săn nhìn lên cành cây, nhìn xuống dòng sông, nhìn chú gấu và nghĩ: “Nếu con chim sà xuống, nó sẽ bị đàn cá ăn thịt, chúng sẽ bay lên được như chim, con gấu kia sẽ chạy ra tóm chúng và mình sẽ bắn con gấu”.


Trước cửa hang, một chú chuột nhìn lên cành cây, nhìn xuống dòng sông, nhìn chú gấu, nhìn chàng thợ săn và nghĩ: “Nếu con chim sà xuống, nó sẽ bị đàn cá ăn thịt, cá sẽ bay lên được như chim, lão gấu kia sẽ chạy ra bắt cá, gã thợ săn bắn lão và mình có thể ung dung về nhà lục lọi bánh pho mát trong tủ lạnh nhà gã”.

Từ cửa sổ ngôi nhà, một chú mèo nhìn lên cành cây, nhìn xuống dòng sông, nhìn chú gấu, nhìn chàng thợ săn, nhìn con chuột và nghĩ: “Nếu con chim sà xuống, nó sẽ bị đàn cá ăn thịt, cá sẽ bay lên được như chim, gấu kia sẽ chạy ra bắt cá, ông chủ mình sẽ bắn gấu, tên chuột sẽ thừa cơ chạy vào nhà lục lọi bánh pho mát, và mình sẽ tóm ngay được tên chuột đó để làm thức ăn”.

Câu chuyện cuối cùng diễn ra như sau: Con chim sà xuống, đàn cá dìm chết con chim, cá bay lên được khỏi mặt nước, gấu nhào ra bắt cá, chàng thợ săn bắn chết con gấu, chú chuột chạy vào nhà ăn vụng, chú mèo nhảy ra tóm lấy chú chuột, nhưng… chú mèo vồ trượt và rơi tõm vào nồi nước đang sôi.

Kết luận cuối cùng: Chuột là loài tính toán chính xác nhất. Nếu ai hòng chiếm đoạt vị trí đó của chuột thì sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.