Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ tình

Sầu

 

Sầu

Phạm Thị Thanh Phượng

Nàng kia đi học có đôi
Còn tôi đi học ôi thôị.. phát rầu !
Một mình đứng ngắm... bồ câu
Nó cũng hai đứa, ôị.. sầu càng tăng