Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ hay

Diêm

Que diêm sống
Khi đang chết
Nằm trong hộp tối bao nhiêu ngày
chỉ để một phút giây
toả sáng
Ánh sáng đựng ở đâu
không ở gỗ
không ở chất diêm sinh
mà ở phút rùng mình
va chạm


VŨ QUẦN PHƯƠNG