Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ hay

Chăn trâu đốt lửa

Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro


ĐỒNG ĐỨC BỐN