Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ hay sưu tầm

Trước Biển

Trước Biển

Vũ Quần Phương

Biêt nói gì trước biển em ơi
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gío
Cái kiên định của nghìn đời sóng vỗ
Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời


Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nưả chừng tan giưã sóng
Vầng trán mặn giọt mô hôi cay đắng
Bao kiếp vùi trong đáy lạnh mù tăm
Nhưng muôn đời vẫn nhử cánh buồm căng
Bay trên biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biêt mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa
Những chân trời ta vẫn maĩ tìm đi
Em ơi em biển sải rộng nhường kia
Ai biêt được tự nơi nào biển mặn
Ôi hạt muôi mang cho đời vị đậm
Tự bao giờ biển đã biết thương ta


Anh lặng tìm trên baĩ cát như mơ
Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh
Chỉ còn anh với ngàn trùng sóng đánh
Với nghìn trùng sải lắng thương em
Chiều nay thơ khi nước thủy triêu lên
Biển lại xóa dấu chân anh trên cát
Đời thay đổi những vui buồn sẽ khác
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau


Đến bao giờ anh được đứng cùng em
Trước biển lớn cuộc đời thương cảm ấy
Đêm gió trở mấy lần cơn sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi


Ôi cuộc đời sải rộng nhường kia
Sả như biển, rộng như triều tít tắp
Vị biển mặn đến qúa chừng mặn chát
Hạt nuôi đời hai đứa cắn chung nhau
Anh hiểu sao con sóng sớm bạc đâu
Anh hiểu sao chúng ta lại yêu nhau
Biển rộng quá, biển cần trời cần đất
Bờ đất xa, bờ còn là có thật
Biển không cùng biển vẫn đỡ hơn anh
Trưa biển này anh chỉ nắm tay anh


Sóng bạc đầu biển vẫn maĩ tươi xanh
Khi ta hết cuộc đời kia vân~ thế
Cái lúc ta chẳng được chờ nhau nữa
Gío vân~ vào thầm thì lá thông non
Dưới bãi xa con sóng vẫn bồn chồn
Vân~ chờ đợi một cái gì chưa tới
Mặt trời lên những chân trời lại mới
Những chân trời mờ aỏ thuở ngây thơ


Những cánh buồm lại rẽ sóng ra đi
Gió còn trẻ và buồm đang khao khát
Thuyền quăng lưới như đàn chim tha rác
Mặt biển bằng vui như mái nhà ta
Biết nói gì trước biển quá bao la
Trước tất cả những điều đơn giản thế
Anh đứng lặng nghe ngấm vaò chất bể
Tiếng sóng dào trên một bãi dương xạ