Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ hay sưu tầm

Thề Non Nước

Thề Non Nước

Tản Đà

--Nước non nặng một lời thề,
Nước đi, đi mãi, không về cùng non .
Nhớ lời "nguyện nước thề non",
Nước đi chưa lại, non còn đứng không .
--Non cao những ngóng cùng trông,
Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngàỵ
Xương mai một nắm hao gầy,
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương .
Trời tây ngả bóng tà dương,
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha .
Non cao tuổi vẫn chưa già,
Non thời nhớ nước, nước mà quên non .
Dù cho sông cạn đá mòn,
Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa .
--Non cao đã biết hay chưa ?
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn.
Nước non hội ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi .
Nước kia dù hãy còn đi,
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui .
--Nghìn năm giao ước kết đôi,
Non non nước nước không nguôi lời thề.