Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ hay sưu tầm

Sầu Vạn Cổ

Sầu Vạn Cổ

Hàn Mặc Tử

Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh,
Hơn hết u buồn của nước mây,
Của những tình duyên thương lỡ dở,
Của lời rên xiết gió heo maỵ

Cho ta nhận lấy không đền đáp
Ơn trọng thiêng liêng xuống bởi trời
Bằng tiếng kêu gào say chếnh choáng
Bằng tim bằng phổi nóng như sôi

Và sóng buồn dâng ngập cả hồn
Lan tràn đến bến mộng tân hôn.
Khóc cười nức nở nơi đầu miệng
Là nghĩa trời ơi, nghĩa héo hon.