Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ hay sưu tầm

Liễu Biếc

Liễu Biếc

Phạm Thiên Thư

Mây xám lang thang trở bước về
Nghe đâu lá rụng chạnh hồn quê
Lại thăm ngõ cũ đôi nhành liễu
Liễu vẫn chờ ai xõa tóc thề .