Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ hay sưu tầm

Hôm Qua

Hôm Qua

Lưu Trọng Lư

Hôm qua bạn ạ! Ta chiêm bao:
Gò ngựa bên sông, dưới gốc đào
Sớm ấy, đông qua đào chín ửng
Ta trèo vin hái trên cành caọ

Đàng xa bỗng thấy đò em lại
Sông lặng em bơi nhẹ mái chèo,
Lộng lẫy trong màu xiêm áo biếc
Như nàng tiên nữ động Quỳnh Diêu

Em ca theo điệu người sơn nữ
Cắt cỏ bên đồi, giọng líu lo
Vùn vụt gió lên, tà áo nhảy
Sóng xô, vỗ nhẹ dưới khoang đò.

Thấy ta ngừng hát, em cười lả
Ta thưởng vất em một quả đào
Ta ngỏ nhờ em đưa qua bến
Em cười, ta vội xuống cây maụ

Than ôi! Ngoảnh lại, biến đâu rồi!
Còn vẳng bên đồi giọng hát thôi
Sao chẳng, em ôi! chầm chậm lại
Cho duyên tình ấy gửi đôi lờị..

Giật mình ta thấy bồ hôi lạnh:
Mộng đẹp bên chăng đã biến rồi!
Muốn gọi tên nàng nhưng ái ngại
Ngoài thềm lác đác bóng hoa rơị

Nàng còn lưu lại chút hương xa
Tạ lòng ta tặng mấy vần thợ
Thơ ta cũng giống tình nàng vậy
Mộng, mộng mà thôi! mộng hão hờ.