Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ hay sưu tầm

Đôi Mắt Người Sơn Tây

Đôi Mắt Người Sơn Tây

Quang Dũng

Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra d-i
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Vầng trán em mang trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây phương
Tôi nhớ xứ D-oài mây trắng lắm
Em d-ã bao ngày em nhớ thương ?
Mẹ tôi, em có gặp d-âu không
Những xác già nua ngập cánh d-ồng
Tôi cũng có một thằng em nhỏ
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông !
Từ d-ộ thu về hoang bóng giặc

D-iêu tàn ôi lại nối d-iêu tàn !
D-ất d-á ong khô nhiều ngấn lệ
Em d-ã bao ngày lệ chứa chan ?
D-ôi mắt người Sơn Tây U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Tôi gửi niềm nhớ thương
Em mang dùm tôi nhé
Ngày trở lại quê hương
Khúc hoàn ca rớm lệ
Bao giờ trở lại d-ồng Bương Cấn
Lên núi Sài Sơn ngóng lúa vàng
Sông D-áy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi d-êm trăng
Bao giờ ta gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
D-ã hết sắc mùa chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta ?

1949