Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ hay sưu tầm

Còn chi nữa

Giờ đây hoa hoang dại
Bên sông rụng tơi bờị
Đã qua rồi cơn mộng.
Đừng vỗ nữa, tình ơi !
Lòng anh đà rời rụng
Trên sông ngày tàn rơị
Tình anh đà xế bóng,
Còn chi nữa, em ơi ?
Còn đâu ánh trăng vàng
Mơ trên làn tóc rối ?
Chân nâng trên đường sỏi;
Sương lá đổ rộn ràng.
Trăng nội vẫn mơ màng
Trên những vòng tóc rối ?
Đêm ấy xuân vừa sang,
Em vừa hai mươi tuổị

Còn đâu những giờ nhung lụa:
Mộng trùm trên bông
Tình ấp trong gối
Rượu tân hôn không uống cũng say nồng ?

Còn đâu mùi cỏ lạ
Ướp trong mớ tóc mây ?
Một chút tình thơ ngây
Không còn trên đôi má.

Lưu Trọng Lư