Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến

Xuân nhật thị chư nhi

     Ngày Xuân Răn Con Cháu
       -- tác giả tự dịch

    Tuổi thêm thêm được tóc râu phờ
    Nay đã năm mươi có lẻ ba !
    Sách vở ích gì cho buổi ấy ?
    Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.
    Xuân về ngày loạn còn lơ láo,
    Người gặp khi cùng cũng ngất ngơ.
    Lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng ?
    Sao con đàn hát vẫn say sưa.