Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến

Vịnh Kiều

    Kiều nhi giấc mộng, bặt như cười
    Tỉnh dậy: xuân sanh quá nửa rồi!
    Số kiếp bởi đâu mà lận đận?
    Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi.
    Cành hoa vườn Thúy duyên còn bén,
    Giọt nước sông Tiền nợ chửa xuôi.
    Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi,
    Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi.