Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến

Về hay ở

    Văng vẳng tai nghe tiếng chích chòe;
    Lặng đi kẻo động khách lòng quê.
    Nước non có tớ càng vui vẻ,
    Hoa nguyệt nào ai đã đắm mê?
    Quyên đã gọi hè quang quác quác,
    Gà từng gáy sáng tẻ tè te.
    Lại còn giục giã về hay ở?
    Đôi gót phong trần vẫn khỏe khoe.