Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến

Tự trào -- Tự thuật

     Tự Trào

    Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng sang,
    Chẳng gầy, chẳng béo chỉ làng nhàng.
    Cờ đương dở cuộc không còn nước,
    Bạc chửa thâu canh đã chạy làng.
    Mở miệng nói ra gàn bát sách,
    Mềm môi chén mãi tít cung thang.
    Nghĩ mình lại gớm cho mình nhỉ,
    Thế cũng bia xanh, cũng bảng vàng.
          Tự Thuật

     

    Tháng ngày thấm thoát tựa chim bay,
    Ông ngẫm mình ông, nghĩ cũng hay.
    Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ ?
    Răng long ngày trước hãy còn đây.
    Câu thơ được chửa, thưa rằng được,
    Chén rượu say rồi, nói chửa say.
    Kẻ ở trên đời lo lắng cả,
    Nghĩ ra ông sợ cái ông này.