Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến

Quốc kêu cảm hứng

    Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ,
    Đây hồn Thục Đế thác bao giờ.
    Năm canh máu chảy đêm hè vắng,
    Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.
    Có phải tiếc xuân mà đứng gọi?
    Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ?
    Ban đêm ròng rã kêu ai đó ?
    Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ.