Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến

Nước lụt hỏi thăm bạn

    Ai lên nhắn hỏi bác Châu Cầu,
    Lụt lội năm nay bác ở đâu?
    Mấy ổ lợn con rày lớn bé?
    Vài gian nếp cái ngập nông sâu?
    Phận thua suy tính càng thêm thiệt
    Tuổi cả chơi bời hóa sống lâu.
    Em cũng chẳng no mà chẳng đói,
    Thung thăng chiếc lá rượu lưng bầu.