Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến

Bạn đến chơi nhà

    Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
    Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
    Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
    Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
    Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
    Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
    Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
    Bác đến chơi đây, ta với ta.