Sách » Việt Nam

Sự tích đất nước Việt

#Tựa đề
1 Sự tích dưa hấu
2 Sự tích trầu, cau và vôi
3 Sự tích trái sầu riêng
4 Sự tích cây huyết dụ
5 Sự tích chim tu hú
6 Sự tích chim quốc
7 Sự tích chim đa đa
8 Sự tích con muỗi
9 Sự tích con khỉ
10 Sự tích cá he
11 Sự tích con sam
12 Sự tích con dã tràng
13 Gốc tích bộ lông quạ và bộ lông công
14 Gốc tích tiếng kêu của vạc, cộc, dủ dỉ, đa đa và chuột
15 Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu
16 Sự tích cái chổi
17 Sự tích ông đầu rau
18 Sự tích cây nêu ngày tết
19 Gốc tích bánh chưng và bánh dầy
20 Gốc tích ruộng thác đao hay là truyện Lê Phụng Hiểu
21 Sự tích hồ gươm
22 Sự tích hồ Ba Bể
23 Sự tích đầm nhất dạ và bãi tự nhiên
24 Sự tích đầm mực
25 Sự tích sông Nhà Bè hay là truyện thủ huồn
26 Tại sao sông Tô Lịch và sông Thiên Phù hẹp lại
27 Sự tích đá vọng phu
28 Sự tích đá bà rầu
29 Sự tích thành lồi
30 Sự tích núi Ngũ Hành
31 Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho hay là sự tích con mối
32 Bò béo bò gầy
33 Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non
34 Bụng làm dạ chịu hay là truyện thầy hít
35 Đồng tiền Vạn Lịch
36 Của Thiên trả Địa
37 Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
38 Nợ như chúa Chổm
39 Hồn Trương Ba da hàng thịt
40 Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông
41 Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán
42 Giết chó khuyên chồng
43 Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày
44 Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
45 Cái kiến mày kiện củ khoai
46 Trinh phụ hai chồng
47 Kiện ngành đa
48 To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn
49 Nhân tham tài nhi tử, Điểu tham thực nhi vong
50 Nói dối như cuội
51 Của trời trời lại lấy đi, giương đôi mắt ếch làm chi được trời
52 Lê Như Hổ
53 Chàng Lía