Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

27-07-1991 :Kỳ họp thứ 9 Quốc Hội Khoá 8

Image

Kỳ họp thứ 9 Quốc Hội Khoá 8

Sửa đổi Hiến pháp năm 1980, ra nghị quyết về dự thảo và lấy ý kiến của nhân dân - Nghe báo cáo về các dự án luật: Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật phổ cập giáo dục tiểu học, Luật bảo vệ và phát triển rừng, bổ sung một số điều về bộ Luật hình sự

- bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trởng: Võ Văn Kiệt

- Thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố, tách các tỉnh Nghệ Tĩnh, Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên, Gia Lai Long tum, Hà Sơn Bình trở về các tỉnh cũ và thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1068.