Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

15-10-1978 :Trong chuyến thăm Malayxia, Thủ Tướng Phạm Văn Đồng khẳng định chủ quyền Việt Nam

Image

Trong chuyến thăm Malayxia, Thủ Tướng Phạm Văn Đồng khẳng định chủ quyền Việt Nam trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Trong chuyến thăm Malayxia, Thủ Tướng Phạm Văn Đồng khẳng định chủ quyền Việt Nam trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1097.