Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1287-1288 :Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba.

Image

Không chịu khuất phục, nhà Nguyên đã huy động hàng chục vạn quân, hàng trăm chiến thuyền lớn sang xâm lược Đại Việt lần thứ 3.

Không chịu khuất phục, nhà Nguyên đã huy động hàng chục vạn quân, hàng trăm chiến thuyền lớn sang xâm lược Đại Việt lần thứ 3. Lần này, Thoát Hoan lại được giao làm tổng chỉ huy đạo quân này. Tháng 12-1287, quân Nguyên ồ ạt tràn vào nước ta, đánh Lạng Sơn, rồi tiến xuống phía nam, đóng quân tại Vạn Kiếp, xây dựng căn cứ vững chắc. Cùng lúc đó, đạo quân thủy do Ô Mã Nhi cầm đầu theo đường biển tiến vào cửa sông Bạch Đằng, sau đó hội quân với Thoát Hoan ở Vạn Kiếp.

Đối với đoàn thuyền Lương của quân Nguyên, Trần Khánh Dư bố trí trận phục kích từ nhiều phía đổ ra đánh giữ dội tại Vân Đồn, nhiều thuyền bị đắm, số còn lại bị quân ta chiếm.

Chờ lâu không thấy đoàn thuyền lương đến, Thoát Hoan cho quân tiến vào Thăng Long (tháng 1-1288). Lại một lần nữa, quân giặc đối diện với không gian hoang vắng, chúng điên cuồn cướp phá, nhưng đi đến đâu cũng bị nhân dân chống trả quyết liệt. Quân xâm lược Nguyên lại rơi vào tình trạng đói khác kéo dài.

Được tin chiến thắng ở Vân Đồn, tiêu diệt đoàn quân lương thực của Trương Văn Hổ và những khó khăn của giặc sau đó là thời cơ để quân Trần tổ chức phản công tiêu diệt quân xâm lược trên phòng tuyến sông Bạch Đằng. Đội quân của Ô Mã Nhi chỉ huy rút theo sông Bạch Đằng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ô Mã Nhi bị quân ta bắt sống.

Cùng thời gian đó, đội quân do Thoát Hoan chỉ huy rút chạy theo hướng Lạng Sơn, bị quân ta phục kích đánh tan. Thoát Hoan may mắn chạy thoát được về nước.

Quân dân nhà Trần đã đánh bại hoàn toàn đội quân xâm lược hùng hậu của nhà Nguyên lần 3.

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp