Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa

Những câu chuyện Kinh Thánh Tân Ước

#Tựa đề
1 Gioan Tẩy Giả sinh ra đời
2 Sứ thần Gabrien truyền tin cho Đức Maria
3 Đức Maria viếng thăm bà Elizabét
4 Chúa Giêsu sinh ra
5 Câu chuyện Giáng sinh bằng hình
6 Các nhà Chiêm tinh thờ lạy Hài Nhi
7 Chúa Giêsu ở lại trong Đền thánh
8 Gioan Tẩy giả rao giảng
9 Chúa Giêsu chịu phép rửa
10 Chúa chọn các tông đồ
11 Tám Mối phúc thật
12 Chúa Giêsu dạy cầu nguyện
13 Tiệc cưới Canna
14 Chúa chữa người bại liệt
15 Đừng lo lắng về ngày mai
16 Dụ ngôn người gieo giống
17 Chúa chữa người đầy tớ viên đội trưởng
18 Người phụ nữ tội lỗi nhiều được Chúa tha thứ
19 Chúa đuổi người lái buôn khỏi đền thờ
20 Người giàu có khó vào nước trời
21 Dụ ngôn Người làm vườn nho
22 Dụ ngôn 10 nén bạc
23 Dụ ngôn 10 cô trinh nữ
24 Nộp thuế cho Xêda
25 Chúa Giêsu chữa người mù từ thưở mới sinh
26 Người phụ nữ Samari bên giếng nước
27 Chúa cho Ladarô chết 4 ngày sống lại
28 Người phụ nữ xức dầu thơm chân Chúa
29 Ngày phán xét chung
30 Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ
31 Chúa Giêsu lập phép Thánh thể
32 Phêrô chối Chúa 3 lần
33 Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá
34 Chúa Giêsu chết trên thánh giá
35 Chúa Giêsu sống lại
36 Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ
37 Chúa Giêsu đi với hai môn đệ trên đường Emau và về trời