Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Những câu chuyện Kinh Thánh Cựu Ước

Ngôn sứ Êlia làm cho mưa

Ông Ê-li-a, người Tít-be, nói với vua A-kháp rằng: "Có Lời Thiên Chúa hằng sống của Ít-ra-en: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh."


Thiên Chúa phán với ông như sau: "Ngươi hãy bỏ nơi đây đi về phía đông, và ẩn mình trong thung lũng Cơ-rít. Ngươi sẽ uống nước suối. Ta đã truyền cho quạ nuôi ngươi ở đấy." Ông ra đi và làm như Thiên Chúa truyền. Buổi sáng, quạ mang bánh và thịt cho ông; rồi buổi chiều, quạ cũng mang bánh và thịt cho ông. Ông uống nước suối.

Nhưng sau một thời gian, suối cạn khô, vì không có mưa. Bấy giờ Thiên Chúa phán bảo ông: "Ngươi hãy đứng dậy đi Xa-rép-ta, và ở lại đấy. Này Ta truyền cho một bà goá ở đó nuôi ngươi." Ông liền đứng dậy đi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!" Bà trả lời: "Có Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết." Ông Ê-li-a nói với bà: "Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Thiên Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này:

"Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Thiên Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất."

Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Thiên Chúa phán.

Bấy giờ, ông Ê-li-a đến bên dân và nói: "Chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Thiên Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những 450 người. Hãy mang cho chúng tôi hai con bò mộng; chặt cả hai ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa. Đoạn các ngươi hãy kêu cầu danh thần của các ngươi; còn tôi, tôi kêu cầu danh Thiên Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa thật. Toàn dân trả lời: "Đề nghị hay, xin hãy làm!"

Bấy giờ, ông Ê-li-a nói với các ngôn sứ Ba-an: "Các người chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các người đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần của các người nhưng đừng châm lửa." Vậy, họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa: "Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi! " Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời. Đến trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ rằng: "Kêu lớn tiếng lên, vì người là một vị thần mà! Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng đường xa; có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy thôi! " Họ càng kêu lớn tiếng hơn và theo thói tục của họ, họ dùng gươm, giáo rạch mình đến chảy máu. Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho tới giờ dâng lễ; nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý.

Bấy giờ ông Ê-li-a dọn lại bàn thờ Thiên Chúa đã bị phá huỷ. Ông Ê-li-a lấy mười hai phiến đá, theo số các chi tộc con cháu ông Gia-cóp, người đã được Thiên Chúa phán bảo rằng: "Tên ngươi sẽ là Ít-ra-en." Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Thiên Chúa. Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộng và đặt trên đống củi. Ông nói: "Hãy đổ nước đầy bốn lu và tưới lên lễ vật và củi." Họ làm như vậy. Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương chung quanh cũng đầy nước.

Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Ê-li-a tiến ra và nói: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en! Ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Ít-ra-en Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Xin đáp lời con, lạy Thiên Chúa, để dân này nhận biết Ngài là Thiên Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ." Bấy giờ lửa của Thiên Chúa ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói: "Thiên Chúa quả là Thiên Chúa!" Ông Ê-li-a nói với họ: "Bắt lấy các ngôn sứ Ba-an, đừng để tên nào chạy thoát."

Sau đó, Ông Ê-li-a nói với vua A-kháp: "Xin mời vua lên mà ăn uống, bởi vì có tiếng mưa rào." Ông Ê-li-a thì lên đỉnh Các-men cúi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. Đoạn ông bảo chú tiểu đồng của ông: "Con đi lên và nhìn về phía biển." Nó đi lên, nhìn và nói: "Không có gì cả! " Ông bảo: "Hãy trở lại bảy lần." Lần thứ bảy, nó nói: "Kìa có một đám mây nhỏ bằng bàn tay đang từ biển bốc lên." Ông nói: "Con hãy lên thưa với vua A-kháp: xin vua ra xe và đi xuống kẻo bị kẹt mưa." Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi trút mưa lớn".