Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Văn Sĩ

ImageLê Văn Sĩ (1910 - 1948)

Tên thật là Võ Sĩ, quê ở thôn Minh Tân, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội năm 1927. Tháng 10-1929, ông bi bắt giam ở nhà lao Quảng Ngãi, rồi đưa đi Qui Nhơn, Kon Tom, tháng 10-1931 được trả tự do, ông vẫn hoạt động lại như trước, địch lại bắt ông trong năm 1932 đày lên Lao Bảo, rồi đưa ra Côn Lôn một lượt với Võ Thúc Đồng, Hà Thế Hanh vào tháng 6-1935.

Sau Cách mạng tháng Tám ông được đón từ Côn Đảo về, hoạt động ở miền Nam trong Xứ ủy Nam Bộ. Đầu tháng 12-1945 ông được Xứ ủy chỉ định làm Chính ủy Quân khu 8, Khu bộ trưởng là Đào Văn Trường. Khi giặc Pháp chiếm thị xã SaDec, ông theo lực lượng vũ trang xuống Khu 9. Ít lâu sau ông ra miền Trung rồi cùng Quảng Trọng Linh ra Hà Nội khoảng cuối năm 1946. Đầu năm 1947 ông cùng Lê Duẩn trở vào Nam, ông được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Tháng 10-1948, ông hy sinh trong một cuộc càn quét lớn của địch vào vùng Láng Le, Vườn Thơm - Long An.