Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Duy Đàm (Thế Tông)

ImageLê Duy Đàm (Thế Tông) (Đinh Mão 1567 – Kỉ Hợi 1599)

Vua thứ tư nhà Hậu Lê thời Trung Hưng, hoặc cũng gọi là thời Nam Bắc triều, vì có nhà Mạc đối lập, miếu hiệu Thế tông Nghị hoàng đế. Con thứ năm Lê Anh tông.

     Ông được đưa lên ngôi thời 6 tuổi, vào tháng giêng năm Quí dậu 1573; nhưng quyền bính thật sự ở trong tay Trịnh Tùng.

     Kỉ Hợi 1599, ngày 24-8 ông băng hà, mới 32 tuổi. Táng tại Hoa Nhạc lăng ở Đông Sơn, tỉnh Thanh hóa. Con thứ của ông là Duy Tân lên nối, tức Kính tông.

     Ông ở ngôi 27 năm, đổi hiệu năm 2 lần:

+ Gia Thái 5 năm.

+ Quang Hưng 22 năm.

 

Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr.  440.