Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Hồng Quang

Hồng Quang - tên thật là Nguyễn Vǎn Trạch, xuất thân từ một gia đình công chức nghèo ở Thái Bình. 

Sau khi đỗ tú tài, anh thi vào trường đại học Luật khoa Hà Nội. Vì có tư tưởng chống đối hệ giáo dục nhồi sọ của thực dân, công khai bày tỏ sự bất đồng với các giáo sư phản động, nên anh bị đuổi học "vì lý do chính trị".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, anh là một trong những người sáng lập ra một tổ chức của trí thức trẻ lấy tên là "Thanh niên xã hội". 

Hồng Quang làm liên lạc cho Xứ ủy Bắc Kỳ. Anh bị giặc bắt hai lần.

Chúng tìm mọi cách mua chuộc, dọa dẫm, tra tấn dã man, nhưng không moi được ở anh một lời nào. Anh đã hy sinh trong nhà lao vì bị đánh đập tàn nhẫn đến mù cả hai mắt, nhưng vẫn giữ tinh thần bất khuất của một người cộng sản trẻ tuổi giác ngộ cách mạng.