Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Hoàng Văn Thái

ImageHoàng Văn Thái ( Ất mão 1915–Bính dần 1986). Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên tên là Hoàng Văn Xiêm, sau đổi là Thái, người tỉnh Thái Bình.

Ông tham gia cách mạngk từ hồi còn trẻ, tích cực hoạt động trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ giành độc lập tự do cho đất nước, ông đóng góp nhiều công lao trong lĩnh vực quân sự và chiến tranh du kích.

Do khả năng của mình ông được nhà nước cử giữ các chức vụ trọng yếu trong chính quyền và Đảng: Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh bộ tư lệnh miền Nam, Phó Bí thư Quận ủy miền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội.

Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quí, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh.

Ông mất ngày 2 tháng 7 năm 1986 tại Hà Nội, thọ 71 tuổi.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 337.