Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Hoàng Minh Giám

ImageHoàng Minh Giám (1904 - 1995).

Ông là nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao, nhà giáo Việt Nam. Xuất thân trong một gia đình nhà Nho yêu nước tại Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (1926), dạy học ở Phnôm Pênh, Sài Gòn, viết báo chống chế độ thực dân Pháp. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), giữ chức đổng lí Văn phòng Bộ Nội vụ của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến (3.1946). Giúp việc trực tiếp cho chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đàm phán với Xanhtơny (J. Sainteny), đại diện Chính phủ Pháp, dẫn đến việc kí Hiệp định sơ bộ (6.3.1946). Tham gia phái đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Hội nghị Fôngtenơblô (Fontainebleau, tháng 6 - 8.1946). Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (từ 11.1946). Trong Kháng chiến chống Pháp, là bộ trưởng Bộ Ngoại giao (từ 3.1947). Bộ trưởng Bộ Văn hoá (7.1954 - 1976). Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội (khoá VI, 1976).

Đại biểu Quốc hội các khoá I - VII. Nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng Xã hội Việt Nam, giữ những chức vụ quan trọng và tham gia nhiều hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều huân chương cao quý của Nhà nước Việt Nam, huân chương Hữu nghị của Liên Xô.