Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Hồ Huân Nghiệp

ImageHồ Huân Nghiệp (Kỉ Sửu 1829 – Giáp Tí 1864,)

Liệt sĩ kháng Pháp, thi sĩ, tên chữ là Thiệu Tiên, quê làng An Định, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Ông là cháu nội Kí lục (như chức Tuần phủ) Hồ Văn Thuận, con ông Hồ Lợi. Đương thời ông nổi tiếng thơ văn, có khí tiết, được sĩ phu trọng vọng. Khi cha mất, ông làm nhà bên mộ, dạy học. Ngoài 30 tuổi, vẫn xem thường công danh, từ chối mọi sự cán dỗ về danh lợi, ở yên dạy học, nuôi mẹ già.

Năm Nhâm Tuất 1862, liên quân Pháp Ý đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì, ông đứng lên theo Trương Định kháng chiến, coi sóc phủ Tân Bình, lo liệu về mặc quân tiếp vụ cho nghĩa quân.

Năm Giáp Tí 1864, 12-3 Âm lịch (7-4-1864) ông sa vào tay giặc và bị giết, hưởng dương 35 tuổi.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 349.