Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Giáp Văn Cương

ImageGiáp Văn Cương (Tân dậu 1921-Canh ngọ 1990). Đô đốc hải quân QĐNDVN, quê xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ông tham gia cách mạng từ trước năm 1945, sau tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 vào chiến trường liên khu 5 giữ chức ủy viên quân sự tỉnh Bình Định phụ trách công binh xưởng Hoàng Hoa Thám.

Từng giữ các chức vụ từ tiểu Đoàn trưởng đến sư Đoàn trưởng, các năm 1968-1970, Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng mặt trận Quảng Đà, rồi phó tư lệnh Quân khu 4. Từ năm 1974-1980 Phó tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, năm 1984 tư lệnh hải quân cho đến ngày qua đời.

Trong bước đường phục vụ quân đội, ông được tặng thưởng nhiều Huân chương, trong đó có Huân chương độc lập hạng nhất.

Ông mất trong năm 1990, thọ 69 tuổi.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 274.