Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Đoàn Văn Ưu

ImageĐoàn Văn Ưu (Tân dậu 1921 – Kỉ mão 1999). Tướng lãnh QĐND Việt Nam, dân tộc Tày, quê xã Đề Thám, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Ông tham gia cách mạng từ năm 1940, cựu sinh viên Trường Võ bị Hoàng Phố - Trung Quốc từ năm 1944. Từng là chính trị viên Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944.

Các chức vụ từng đảm nhiệm: Trung Đoàn trưởng Trung Đoàn Hải Dương, Tham mưu trưởng, Đại Đoàn phó Đại Đoàn 34, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (1966-1967), Phó Giám đốc học viện Quân sự, cao cấp và được Nhà nước và QĐNDVN tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Quân công hạng nhất.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 237.